Sameiet Loftås terrasse Facebook side er i dag sluttet å eksistere. Om nå forsvinner også Sameiets hjemmeside. Heretter vil en bare finne informasjon på oppslagstavlen under Vestbo. https://vestbo.bbl.no/