1. april overtar Vestbo

14.02.2023

Som dere alle etter hvert er klar over nå så overtar Vestbo driften av sameiet fra og med 1. april 2023. Dette vil innebære litt forandringer. Våre felleskostnader vil fra denne dato bli innbetalt til sameiets konto i DNB. Denne kontoen vil som før være vår driftskonto. Her betales alle våre utgifter fra. I løpet av mars måned vil hver enkelt av dere få tilsendt en bankgiroblankett for innbetaling av fellesutgifter. Denne vil gjelde fra og med april i år. Det er så opp til hver enkelt og rette opp sin avtalegiro eller faste trekk med nytt kontonummer. Når dere har gjort det vil trekkene fungere på samme måte som før, bare i ny bank. Trenger dere hjelp til dette, så kan våre flinke folk i styret bistå. Som dere ser i vedlegget her kan også Vestbo hjelpe til. Det er svært viktig at dere stopper den faste innbetalingen for april og forandrer den til nytt kontonr. (dette kommer det egen melding om.  Vedlegger infoskriv fra Vestbo, samt et eksempel på en lignende giro lik den vi vil få tilsendt. 


STYRET