Årsmøter og referater fra disse

Her finner du innkalling til ekstraordinært sameiermøte des. 2022, samt protokoll fra møtetHer finner du årsmelding med regnskap og forslag til årsmøtet 2022. Samt protokoll 


Her finner du årsmelding med regnskap og forslag til årsmøtet 2021. Samt protokoll.


Her finner du Innkalling til  ekstraordinært møte 13 nov. - 21 nov 2020. Samt protokoll fra møtet.  


Her finner du årsmelding med regnskap og forslag til årsmøtet 2020. Samt protokoll.

Her finner du årsmelding med regnskap og forslag til årsmøtet 2019. Samt protokoll.

Her finner du årsmelding med regnskap og forslag til årsmøtet 2018, samt protokoll . 

Her finner du årsmelding med regnskap og forslag til årsmøtet 2017, samt protokoll

Her finner du årsmelding med regnskap og forslag til årsmøtet 2016, samt protokoll. 

Her finner du årsmelding med regnskap og forslag til årsmøtet 2015, samt protokoll